FareHarbor laddades inte som det skulle.

Försök att uppdatera sidan. Om detta meddelande fortsätter att visas, ber vi dig kontakta oss.

Felkod: no-assets.


Tack!

Vi uppskattar ditt samarbete.

Är det säkert att du vill stänga?

Produkter som du har lagt till i kundvagnen finns kvar när du kommer tillbaka.

Du kommer att förlora informationen som du har fyllt i.

[[ isConfirmation ? cT('Button label for closing a browser window', 'Close') : T('Leave checkout') ]]
 • Totalt
  [! (cart.totals.price + cart.totals.bookingFee + cart.totals.tax)|amount:company !]
  • [! entry.availability.item.name !]

   [! entry.availability.startAt|datetimeRange:entry.availability.endAt:'dayWithMonthAbbr' !]

   [! entry.availability.headline !]

   [! breakdown.count !] [! breakdown.count|pluralize:breakdown.customerTypeRate.customerPrototype.customerType.singular:breakdown.customerTypeRate.customerPrototype.customerType.plural !][! $last ? '' : ',' !]
   [! entry.totals.price + entry.totals.bookingFee + entry.totals.tax|amount:company !]

[! company.name !]
[! company.name !]

[! lightframe.isLightframe() ? T('Please log out of FareHarbor to preview this Lightframe') : T('Please log out of FareHarbor to access this page') !].

Du kan även använda en annan webbläsare där du inte är inloggad, eller din webbläsares "inkognitoläge" eller dess privata läge.

Skickar dig till din bank...

Vänta ett ögonblick.

Slutför din betalning...

Vänta ett ögonblick.

Väntar på betalning...

Vi väntar på att höra från din bank.

Slutför din betalning

Om du inte redan har gjort det, ber vi dig auktorisera din betalning med din bank.
Om du har gjort ett misstag kan du även avboka din bokning och börja om.

Bokningen misslyckades

Din betalning kunde tyvärr inte inkasseras eller så existerar inte denna bokning längre. Försök igen.

Betalning misslyckades

Det uppstod ett problem när din betalning skulle behandlas.

[! company.name !]

[! storedValueCard.storedValueType.name !]
[! storedValueCard.number !]
Aktuellt värde:
[! storedValueCard.balance|amount:storedValueCard:true !]

Till: [! storedValueCard.toName !]

Från: [! storedValueCard.fromName !]

 • Endast behöriga användare kan skicka mejl
 • Ämne krävs
 • Inga bestridande uppfyller kriterierna.
 • [[ error ]]

Så löser du in presentkort

Lös in online på [! company.url|hostname !].

Tyvärr är denna produkt är för närvarande inte tillgänglig.

Boka online

 • Tillgänglighet i realtid
 • Direktbekräftelse
Sön Söndag
Mån Måndag
Tis Tisdag
Ons Onsdag
Tors Torsdag
Fre Fredag
Lör Lördag
Sön Söndag
Tyvärr finns det ingen onlinetillgänglighet för [! calendarCtrl.date|month:'long' !]. Nästa tillgängliga:

[! item.name !]

Tyvärr är denna produkt är för närvarande inte tillgänglig.

[! item.name !]

[! item.headline !]

Kalender

Sön Söndag
Mån Måndag
Tis Tisdag
Ons Onsdag
Tors Torsdag
Fre Fredag
Lör Lördag
Sön Söndag
Tyvärr finns det ingen onlinetillgänglighet för [! calendarCtrl.date|month:'long' !]. Nästa tillgängliga:

[! item.name !]

Välj en starttid

Föregående dag

[! previousDate|date:'longNoYear' !]

Du har valt

[! date|date:'longNoYear' !]

Nästa dag

[! nextDate|date:'longNoYear' !]

Tack för din betalning!
Vi har mejlat ett kvitto till dig.
[! booking.availability.item.isRetail ? cT('"order" as in sales order', 'Thanks for your order!') : T('Thanks for booking with us!') !] Vi har mejlat denna bekräftelse och ett kvitto till dig. Vi har mejlat denna bekräftelse till dig.

Om du behöver ändra något kan du ringa [! booking.company.phone|phone !]. Vi ser fram emot att träffa dig!

[! interpolate(nT('This booking was bought together with %(count)s other', 'This booking was bought together with %(count)s others', (booking.order.contributingBookingCount - 1)), { count: (booking.order.contributingBookingCount - 1) }) !] — Beställning nr [! booking.order.identifier !] »

Skickar dig till din bank...

Vänta ett ögonblick.

Slutför din betalning...

Vänta ett ögonblick.

Väntar på betalning...

Vi väntar på att höra från din bank.

Slutför din betalning

Om du inte redan har gjort det, ber vi dig auktorisera din betalning med din bank.
Om du har gjort ett misstag kan du även avboka din bokning och börja om.

Bokningen misslyckades

Din betalning kunde tyvärr inte inkasseras eller så existerar inte denna bokning längre. Försök igen.

Betalning misslyckades

Det uppstod ett problem när din betalning skulle behandlas.

Behandlar betalning...
Lämna inte eller uppdatera sidan.

Gör en betalning

Säkrad med 2048 bitars kryptering

Belopp

 • Inga tillgängliga betalningsalternativ. Försök igen senare.
   • — #[! booking.pk !]
   • [! booking.availability.item|name !] • [! booking.availability.startAt|datetime:'short':(booking.availability.endAt) !] • [! booking.customerBreakdownShort !]
  • Avgifter [[ orderFees|amount: booking ]]
   Totalbelopp för betalning [[ orderTotal|amount: booking ]]
 • Inga tillgängliga betalningsalternativ. Försök igen senare.

Betalning

Inkasserat av
 • Beräkna växel:
  Utestående växel
 • Beräkna växel:
  Utestående växel
 • Inga giltiga betalningsalternativ
Det går inte att ta betalt just nu. Kontakta FareHarbor. (Felkod LH-[! paymentCtrl.amountMin() !].) Tyvärr kan kort inte behandlas för belopp som understiger [! paymentCtrl.amountMin()|amount:company !]. Det går tyvärr inte att skapa betalningar för [! 0|amount:booking !].
Demoläge

Endast kortnummer från testbetalkort accepteras

Den tre- eller fyrsiffriga CVC-koden, vanligtvis på baksidan av kortet.

Demoläge

Endast kortnummer från testbetalkort accepteras

Kortet har dragits korrekt

Löper ut

Den tre- eller fyrsiffriga CVC-koden, vanligtvis på baksidan av kortet.

Redo att dra kort…
Observera: Det rekommenderas starkt att du anger landet för ett American Express-kort, annars kommer betalningen inte att gå igenom.

Slutfört

Besvara alla fält som är markerade med * och se till att totalbeloppet för betalningen är korrekt innan du går vidare. Fyll i alla fält markerade med * för att slutföra din betalning.

Ditt kort kommer att debiteras med [[ paymentCtrl.amount()|amount:availability ]].

 • Payment could not be processed. Please refresh the page and try again, or contact FareHarbor Support. (C-UNSPECIFIED)
 • Payment could not be processed. Please refresh the page and try again, or contact FareHarbor Support. (C-LOW)
 • Payment could not be processed. Please refresh the page and try again, or contact FareHarbor Support. (C-HIGH)
 • Payment could not be processed. Please refresh the page and try again, or contact FareHarbor Support. (F-UNSPECIFIED)
 • Payment could not be processed. Please refresh the page and try again, or contact FareHarbor Support. (F-LOW)
 • Payment could not be processed. Please refresh the page and try again, or contact FareHarbor Support. (F-HIGH)
 • Payment could not be processed. Please refresh the page and try again, or contact FareHarbor Support. (G-UNSPECIFIED)
 • Payment could not be processed. Please refresh the page and try again, or contact FareHarbor Support. (G-LOW)
 • Payment could not be processed. Please refresh the page and try again, or contact FareHarbor Support. (G-HIGH)
 • Invalid payment option. Please refresh the page and try again.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Demoläget måste vara aktiverat för att lägga till betalningar till demobokningar.
 • Demoläget måste vara avaktiverat för att lägga till betalningar till icke-demobokningar.
 • Det går inte att skapa en betalning för ett sparat kort när demoläget är aktiverat.
 • This booking has been rebooked. Please refresh the page.
 • Kortet hittades inte.
 • Cannot charge that card. Please refresh the page and try again.
 • Cannot skip payment. Please refresh the page and try again.
 • Cannot save card. Please refresh the page and try again.
 • Cannot create affiliate payment. Please refresh the page and try again.
 • Cannot create in-store payment. Please refresh the page and try again.
 • Ditt konto har tyvärr inte behörighet att lösa in presentkort.
 • Sorry, you are not authorized to create in-store payments. Please refresh the page and try again.
 • Cannot create in-store payment, type not found. Please refresh the page and try again.
 • Cannot create in-store payment, selection not valid. Please refresh the page and try again.
 • '%(payment_note)s' cannot be empty. Please refresh the page and try again.
 • Gift card not found. Please refresh the page and try again.
 • Cannot create credit card payment. Please refresh the page and try again.
 • Unable to use card for payment. Please refresh the page and try again.
 • Cannot create hold. Please refresh the page and try again.
 • En affiliatepartner måste väljas.
 • Betalningen kunde inte behandlas. Kortinnehavarens namn krävs.
 • Payment could not be processed. Billing country is required. Please refresh the page and try again.
 • Payment could not be processed. Billing postal (zip) code is required. Please refresh the page and try again.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Leverantören av betalningsenheten känns inte igen. Kontakta FareHarbor Support.
 • Det går inte att betala med %(payment_method)s när demoläge är aktiverat.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Payments collected by affiliates must be marked as such. Please contact FareHarbor Support. (A-1)
 • Only payments collected by affiliates may be marked as such. Please contact FareHarbor Support. (A-2)
 • Cannot create payment. Please refresh the page and try again.
 • Reservationsbeloppet har inte specificerats.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Uppdatera sidan och försök igen.
 • Payment could not be processed. EMV device not specified. Please contact FareHarbor Support.
 • Den här bokningen uppfyller inte kriterierna för en deposition.
 • Det krävs en deposition för den här bokningen.
 • Du är tyvärr inte auktoriserad att betala en deposition.
 • Det går inte att lägga till en betalning medan en annan betalning väntar.
 • Den här bokningen uppfyller inte kriterierna för onlinebetalning.
 • [[ error ]]
 • [[ error ]]

[! booking.availability.item.isRetail ? cT('"order" as in sales order', 'Your order has been cancelled.') : T('Your booking has been cancelled.') !]

Kontakta oss om det finns något du vill ändra.