Menu
FareHarbor

Tyfu eich sylfaen cwsmeriaid,
cael rhagor o archebion

Pan ymunwch â FareHarbor, byddwch yn cyrchu’r rhwydwaith sy’n tyfu gyflymaf o OTAs sy’n arwain y diwydiant a phartneriaid dosbarthu lleol unigryw.

P’un a ydych yn defnyddio ein sianeli dosbarthu sefydledig, neu’n well gennych bartneru â chyd-weithredwyr, mae FareHarbor yn rheoli’ch holl archebion o un Dangosfwrdd cyfleus.

Rhagor o Gysylltiadau API Gweithredol

icon
icon
logo
a close up of a screen
a close up of a sign
shape
logo
a close up of a clock
icon
logo
logo
logo
text
icon
a close up of a logo
logo, company name
logo
logo
logo
logo
logo, company name
logo
logo, company name
logo, company name
icon
a close up of a sign
logo
logo
logo
logo
logo, icon
a close up of a sign
a close up of a sign
a close up of a sign
a close up of a flower
logo
text, logo
logo
logo
a close up of a logo
logo, company name
a close up of a sign
logo, icon
a close up of a sign
logo, company name
a drawing of a cartoon character
a drawing of a face
Vegas.com
logo
logo, company name
shape
logo
diagram
logo
a close up of a logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Dewch yn Bartner FareHarbor

Cael mynediad hawdd at yr OTAs uchaf
gyda FareHarbor Connect

Mae FareHarbor Connect yn cyflymu’ch cysylltiad â’r dewis mwyaf o blatfformau teithio unigryw ac OTAs sy’n arwain y diwydiant drwy ddileu’r baich o sefydlu eich contractau eich hun.

  • Cadw pethau’n syml: Cysylltu â sianeli newydd trwy un contract tra bod FareHarbor yn hwyluso’r holl daliadau.
  • Rhoi’r gorau i jyglo nifer o systemau: Cynnal ac olrhain archebion ar bob sianel mewn amser real o un Dangosfwrdd.

Defnyddio partneriaethau lleol gyda
FareHarbor Distribution Network

Darganfyddwch bartneriaid newydd yn eich cymuned! Mae FareHarbor Distribution Network (FHDN) yn ei gwneud yn haws nag erioed i ffurfio partneriaethau sydd o fudd i’r ddwy ochr gyda gweithredwyr teithiau a gweithgareddau yn eich ardal.

  • Ychwanegu ffrwd refeniw: Dosbarthu teithiau busnesau FareHarbor nad ydynt yn cystadlu a derbyn comisiwn ar bob trafodyn.
  • Cynyddu’ch archebion: Cyrraedd cwsmeriaid lleol na fyddent yn glanio’n organig ar eich gwefan.

In addition to our rapidly-growing network of FareHarbor clients, the FHDN also connects you with local, nationwide and global travel companies.