Menu
FareHarbor

Gwefannau sydd wedi’u hadeiladu gan arbenigwyr sy’n deall eich anghenion.

Eich llwyddiant yw ein llwyddiant, a gwyddom fod presenoldeb cryf ar-lein yn hanfodol i’ch busnes. Dyna pam y gwnaethom lansio FareHarbor Sites, sef cyfres o dempledi gwefannau sy’n cael eu gwesteio a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer teithiau, gweithgareddau ac atyniadau.

Y canlyniad: gwefan sy’n llyfnach i gwsmeriaid, yn well i fusnes ac yn haws i chi.

Mae FareHarbor Sites am ddim, ond gwahoddiad yn unig am y tro. Cysylltwch â ni os ydych am ddysgu rhagor.

Gosodiad Diymdrech

Byddwn yn gwneud y gwaith caled.

Bydd ein harbenigwyr integreiddio yn helpu i fudo’ch hen wefan i FareHarbor. Yn y broses, byddant yn gweithio gyda chi i symleiddio’ch gwefan a gwneud y gorau o’ch llif archebu ar-lein.

Mae templedi yn cynnwys yr holl nodweddion rydych wedi dod i’w disgwyl o’ch gwefan - sioeau sleidiau, orielau lluniau, blogiau, tudalennau y gellir eu haddasu, ffurflenni cyswllt, teclynnau TripAdvisor a rhagor.

Cydnaws â ffonau symudol

Wedi’i gynllunio gyda ffôn symudol mewn golwg.

Daw dros 45% o archebion ar-lein a brosesir gan FareHarbor o lechi neu ffonau clyfar, felly rydym yn gwybod bod gwefan symudol effeithiol yn allweddol. Mae FareHarbor Sites yn gweithio’n hyfryd ar ffôn symudol, sy’n golygu mwy o archebion heb unrhyw ymdrech ychwanegol.

Dyluniad sydd wedi’i Optimeiddio

Mae arferion gorau yn golygu cwsmeriaid hapusach a mwy o archebion.

Rydym wedi gweithio gyda gwefannau miloedd o gwmnïau ac wedi treulio oriau di-ri yn meddwl am y ffyrdd mwyaf effeithiol o gyflwyno’ch busnes ar-lein.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i greu gwefan hawdd ei llywio, gan ei gwneud yn hawdd i’ch ymwelwyr ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt a gwneud yr archeb sy’n iawn iddyn nhw.

Rheoli Cynnwys

Nodweddion diwydiant-benodol ar system gyfarwydd.

Mae ein system golygu cynnwys wedi’i datblygu’n arbennig ar gyfer y diwydiant teithiau a gweithgareddau, ac mae’n integreiddio’n ddi-dor â’ch Dangosfwrdd FareHarbor i wneud archebu yn syml.

Mae FareHarbor Sites wedi’u datblygu ar system rheoli cynnwys WordPress boblogaidd a hawdd ei defnyddio, felly byddwch yn teimlo’n gartrefol iawn wrth ysgrifennu postiadau blog neu wneud newidiadau. Ar ôl ei sefydlu, bydd gennych y gallu i olygu ac ychwanegu cynnwys eich hun, er ein bod bob amser ar gael i helpu.

SEO a Dadansoddeg

Wedi’i optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio a’i integreiddio â dadansoddeg.

Byddwn yn helpu i roi hwb i’ch safle peiriant chwilio gyda chynnwys sy’n gyfeillgar i’w chwilio ac allweddeiriau. Hefyd, mae ein templedi wedi’u codio ar gyfer cydnawsedd â rhannu ar rwydweithiau cymdeithasol fel Facebook a Twitter.

Mae ein gwefannau hefyd yn cefnogi cyfres gyfan o wasanaethau dadansoddeg a phrofi, megis Google Analytics, Google Tag Manager, picseli Facebook ac AdRoll, Optimizely a rhagor.

Cyflym, Diogel a Sefydlog

Mae gwesteio a reolir yn golygu llai o amser segur a llai o bryderon.

Gan ein bod yn rheoli’r pentwr technegol cyfan, gallwch fod yn hyderus ein bod yn gweithio i wneud eich gwefan yn llwytho mor gyflym â phosibl tra’n ei chadw 100% yn ddiogel.

Rydym yn cynnal pob FareHarbor Sites ar Amazon Web Services, y safon aur ar gyfer dibynadwyedd.

Hefyd, mae ein gwefannau wedi’u cyfarparu’n llawn â SSL, gan wneud eich gwefan yn fwy dibynadwy i gwsmeriaid a pheiriannau chwilio.