Menu
FareHarbor

Trowch eich gwefan yn arf pwerus ar gyfer cael rhagor o archebion, wedi’u gwarantu.

Troswch ymwelwyr gwefan yn ddiymdrech yn gwsmeriaid sy’n talu gyda chalendrau sydd wedi’u plannu, arddangosiadau gweithgarwch, a’n til Lightframe sydd wedi’i amgryptio’n ddiogel.

Lightframe

Proses archebu hawdd ei defnyddio sy’n integreiddio’n ddi-dor â’ch gwefan.

Ychwanegu ein Lightframe™; troshaenu i unrhyw dudalen a gadael i gwsmeriaid talu’n ddiogel, heb adael eich gwefan.

Mae’n gwbl addasadwy, p’un a ydych yn gwerthu tocynnau ar gyfer teithiau gwylio morfilod, rhentu beiciau neu ystafell ddianc.

Mae integreiddio Lightframe i’ch gwefan yn syml. Gan ddefnyddio ein hoffer ac ategion, byddwch yn gallu trawsnewid unrhyw dudalen yn borth awtomataidd ar gyfer casglu archebion a thaliadau.

Argaeledd Byw

Cewch archebion tra byddwch yn cysgu.

Mae cyfartaledd o 40% o archebion ar-lein yn cael eu gwneud y tu allan i oriau busnes.

Peidiwch â cholli archeb oherwydd nad ydych wrth ochr y ffôn. Drwy gynnig argaeledd amser real 24/7, gallwch ddal pob cwsmer posib, hyd yn oed pan fyddwch i ffwrdd.

Cwbl Addasadwy

Wedi’i deilwra i’ch busnes a’ch dewisiadau.

Casglwch wybodaeth ychwanegol gan gwsmeriaid, cynigiwch godau disgownt - gan gynnwys rhai gan Groupon neu LivingSocial - gwerthu cardiau rhodd ac eitemau manwerthu a llawer rhagor.

Intergeiddiadau am ddim

Byddwn yn gwneud y gwaith i chi.

Mae integreiddio FareHarbor i’ch gwefan yn gyflym ac yn hawdd. Pan fyddwch yn barod i fynd yn fyw, bydd un o’n harbenigwyr yn diweddaru’ch gwefan i ychwanegu calendrau a galwadau i weithredu yn y lleoedd iawn yn unig.

Neu, rhowch wybod i’ch datblygwr gwe a byddwn yn rhoi popeth sydd ei angen arnynt.

Wedi’i Optimeiddio ar gyfer Gwerthu

Wedi’i brofi i ennill mwy o arian i chi.

O’n teclynnau calendr hawdd eu defnyddio i’n til un sgrîn syml, mae eich cwsmeriaid bob amser yn cael y profiad ar-lein gorau posib.

HEFYD Gallwch olrhain metrigau megis trawsnewidiadau a chyfraddau gadael basged gydag integreiddio e-fasnach Google Analytics.

Cydnaws â ffonau symudol

Wrth gwrs mae’n gweithio’n wych ar ffôn symudol hefyd.

Mae’r broses archebu ar-lein a’r Dangosfwrdd yn gwbl ymatebol, sy’n golygu eu bod yn addasu i roi profiad defnyddiwr perffaith ar draws pob dyfais.